Přeskočit navigaci

Archeologické výzkumy

Nejstarší zprávy o hradišti přinesli vlastivědní badatelé a archeologové M. Lüssner, A. Jirásek, L. Šnajdr a J. Axamit. Své jméno s lokalitou spojil i Mořic Lüssner. Z jeho díla „Collectanea archeologica et topographica“ pochází nejstarší dochovaný plánek oppida.

Roku 1911 publikoval popis lokality v časopise Pravěk také L. Šnajdr. Velmi cenný je jeho popis nálezu červeně malované keramiky a to především proto, že tento druh zboží se v následujících letech na oppidu nacházel naprosto výjimečně. Její absence si všiml i J Axamit, který v roce 1919 publikoval další popis lokality. Vedle průbehu valů se zmínil také o vnitřní organizaci plochy; zaznamenal koncentraci povrchových nálezů keramiky zejména ve střední části oppida a na akropoli.

Ve druhé polovině 20. let 20. stol. bylo opevnění oppida narušováno aktivitami majitelů pozemků. V roce 1926 byla do obce Hradiště svolána odborná komise, která se snažila o koncenzus s místními majiteli půdy. Majitelé pozemků se zavázali nijak dále nenarušovat zbytky opevnění a omezit na ploše hlubokou orbu, která stále ničila archeologické struktury nad podložím. Roku 1943 byla lokalita a poprvé oficiálně označena jako „keltské oppidum“.

Plocha byla dále ničena stavbou rekreačních chat, zejména po založení Křižanovické přehrady v letech 1947–1952. Aby byla zajištěna trvalá ochrana lokality, byla roku 1965 prohlášena za Archeologickou památkovou rezervaci pod názvem „České Lhotice“.

Výzkumem byl pověřen archeolog JUDr. Milan Princ. Roku 1971 proběhla první zjišťovací sezóna. Již v této první sezóně byly uskutečněny závažné poznatky o chronologii a struktuře lokality a bylo rozhodnuto, že na zjišťovací sondáž naváže systematický archeologický výzkum. Následoval výzkum opevnění, pozůstatků zničené jihozápadní klešťovité brány i vnitřní plochy oppida (1972–1987).

V 80. letech 20. století prováděl rozsáhlou povrchovou prospekci na lokalitě J. Boček.

V současnosti se výzkumy na oppidu zabývá Mgr. Alžběta Danielisová, Ph. D.

Archeologické nálezy jsou dnes uloženy převážne v Regionálním muzeu v Chrudimi, ve Východočeském muzeu v Pardubicích a v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Podívejte se také na fotky archeologických nálezů.


Copyright © Boii o. s. 2009 – 2010

Vytvořilo Visio.