Přeskočit navigaci

Zemědělství a chov zvířat

Přímé doklady obdělávání půdy z oppida prozatím chybí. Poloha lokality není pro pěstování obilovin z dnešního hlediska úplně ideální. Jen těžko si lze představit, že by veškeré obiloviny byly dováženy z rovinných sídlišť, z nichž nejbližší je od oppida téměř 10 km vzdálené. Je tedy nasnadě, že alespoň část této potřeby pokrývalo obyvatelstvo oppida svou vlastní zemědělskou produkcí. Ze zemědělských nástrojů je na lokalitě zastoupena kosa, která mohla sloužit jak ke sklizni obilí tak k sečení trávy. Rýč mohl sloužit pro úpravu záhonů či zahrad.

Druhou základní složku obživy tvořil chov domácích zvířat. Vzhledem k nevhodným půdním podmínkám na oppidu se zvířecí kosti dochovaly pouze zřídka a to ještě většinou ve špatném stavu. I přes to však můžeme konstatovat, že zdejší obyvatelé chovali tur domácí, prase domácí a ovce nebo kozy. Jídelníček si též příležitostně zpestřovali masem loveného kance divokého. Pozůstatky koňských kostí dokládají chov těchto zvířat především za účelem jezdectví nebo jako zápřah do povozů.


Copyright © Boii o. s. 2009 – 2010

Vytvořilo Visio.