Přeskočit navigaci

Život na oppidu

O běžném životě obyvatel oppida nás informují hlavně železné, bronzové, keramické či jiné předměty denní potřeby.

Jako pozůstatky keltského šatníku je z Českých Lhotic prozatím známo několik kusů pozdnělaténských bronzových a železných spon užívaných jako šatová spínadla. Zatím nepříliš početné doklady šperků a okras zastupují tři zlomky skleněných náramků vyrobených z kobaltově modrého skla a několik kusů různých typů skleněných perel.

O tom, že Keltové dbali o svůj zevnějšek svědčí nejen zprávy antických autorů, ale především časté nálezy hygienických souprav a hřebenů. Z Českých Lhotic dokládá tuto skutečnost bronzová pinzetka a snad i drobný nožík, který mohl sloužit jako břitva. Největší část nálezů tvoří keramika. Běžná keltská domácnost na oppidu byla vybavena velkým počtem různých typů nádob jako byly mísy, hrnce, cedníky a případě bohatších usedlostí i jemně zpracované poháry či lahve. K vybavení domácnosti také patřily nože či jediný zde dosud nalezený exemplář sekery. Malý pérový klíč poukazuje na užívání truhel či truhlic.

K mletí obilí sloužily kamenné rotační mlýnky – žernovy. Všech čtrnáct dosud známých exemplářů z oppida České Lhotice bylo vyrobeno ze znělce (fonolitu) typu Kunětická Hora. Dílny pod Kunětickou Horou byly vzdáleny cca 25 km vzdušnou čarou od oppida.


Copyright © Boii o. s. 2009 – 2010

Vytvořilo Visio.